En værdig og smuk begravelse/ bisættelse

En begravelse/bisættelse er ofte forbundet med stor sorg, hvor mange praktiske opgaver kan være svære at overskue.

Hos Den Spirituelle Bedemand sørger jeg for at lette byrden af opgaver i forbindelse med en forestående begravelse/bisættelse, så I blot skal koncentrere jer om at være sammen i en svær tid.

Alle fortjener en smuk begravelse/bisættelse, hvor alt er perfekt. Jeg gør det bedste, jeg kan, for at give afdøde og efterladte en smuk og værdig begravelse/bisættelse med alt, hvad det indebærer. Kiste, kørsel, gravsten, papirer, blomster og meget mere sørger jeg for, så alle oplever en rolig og ordentlig afsked.

Et sidste farvel inden begravelse/ bisættelse

Som spirituel bedemand kan jeg give jer mulighed for at få sagt et sidste farvel eller få afklaring på uopklarede spørgsmål, I måtte have til afdøde før en begravelse/bisættelse. Jeg har et tæt samarbejde med en dygtig og medmenneskelig clairvoyant, som kan skabe kontakten mellem jer og afdøde, hvis I ønsker det. Det kan være med til at lette sorgen samt give forståelse og accept.

God tid til begravelse/ bisættelse

Det, man har mest brug for i forbindelse med en begravelse/bisættelse, er tid. Den Spirituelle Bedemand giver sig tid til jer under alle forberedelser til den forestående begravelse/bisættelse, og jeg tager også ofte kontakt til efterladte efter den afsluttede begravelse/bisættelse for at høre, om der er mere, jeg kan gøre.

Alt til begravelse/ bisættelse i Gråsten – Sønderborg

Min bedemandsforretning ligger i Gråsten ved Sønderborg og jeg kører rundt i hele Sønderjylland. Uanset om det er til begravelse/bisættelse i det sydligste eller nordligste af Sønderjylland, tager jeg ikke penge for at køre turene.

Transporten mener jeg, skal være en del af servicen, da der er nok andre udgifter forbundet med en begravelse/bisættelse. Økonomien skal ikke være en byrde, da det er hårdt nok at miste sine kære.